Uvjeti za lakiranje parketa

Ukupno gledajući vlaga je najveći neprijatelj parketara i parketnog poda. Pri tome je potpuno nevažan njezin izvor, bez obzira radi li se o vlazi iz zraka, estriha, drva, zidova i sl. Parketi se uglavnom polažu na cementni estrih koji mora biti suh kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. Nažalost u praksi se često događa da građevinar (izvoditelj radova) pritisnut rokovima naprosto natjera parketara da polaže parkete na nedovoljno suh estrih na što parketar nikako ne bi smio pristati ako kasnije ne želi imati neugodnosti. Poznato je da je vlaga ravnoteže estriha 1,5-1,7% tež. (to je ona vlaga koja je trajno prisutna u estrihu pri normalnim uvjetima) pa sav višak vlage iz estriha ulazi u drvnu masu parketnih daščica koje zbog toga bubre (šire se) a to onda izaziva podizanje parketa u obliku klobuka. Vlaga estriha pri kojoj je sigurno polaganje i lakiranje parketa je 1,5-2,0% tež. Cementni estrih, kao i drvo, nastoji uravnotežiti svoju vlagu s relativnom vlagom zraka. To proizlazi iz svojstva higroskopnosti mikropora cementnog kamena i drva (vidi tablicu).

Normalno vrijeme sušenja cementnog estriha pri normalnim uvjetima je 10-15 dana po svakom centimetru debljine. Kada se polaže parket obavezno treba mjeriti vlažnost estriha. Ta vlažnost ne smije biti veća od 2%. U sljedećoj tablici prikazan je utjecaj vlage estriha na rizik polaganja i lakiranja parketa prema uputama GANN-a.

Slaganjem parketa može se u izvjesnoj mjeri utjecati na posljedice što ih može izazvati povišenje vlage parketa. Naime, slaganjem parketa po shemi riblje kosti ili mozaika širenje (bubrenje) i utezanje parketa pravilno se raspoređuje u svim smjerovima pa je ono 50% manje nego u poprečnom smjeru u odnosu na smjer parketne daščice. Zbog toga se parketne daščice slagane uzduž (kao podne daske) moraju obvezno lijepiti ljepilom na osnovi umjetnih smola od kojih se najčešće rabe dvokomponentna ljepila na osnovi epoksidnih smola bez otapala ili dvokomponentna.

Smjerovi bubrenja kod pojedinih tipova polaganja parketa

Klimatski uvjeti između izvođenja pojedinih faza posla moraju biti takvi da ne izazivaju rad drva i nakon polaganja. Idealni uvjeti za rad prema fazama su sljedeći:

Lijepljenje parketa

- idealna temperatura okoliša, parketa, podloge i ljepila iznosi 18-25°C, relativna vlažnost zraka 65-75%, vlažnost podloge maksimalno 2%, a parketa 7-9%.

Brušenje i kitanje parketa

- ako se radi o novo položenim parketima s brušenjem treba započeti tek tada kada se parket stabilizira i kad su svi ostali završni radovi u prostoru već okončani
- optimalni uvjeti su uz temperaturu prostora od 15-20°C i relativnu vlažnost zraka od 50-60%

Lakiranje parketa

- optimalni atmosferski uvjeti za rad su radna temperatura zraka od 18 do 22°C i relativna vlažnost zraka od 65 do 75%
- ne smije biti strujanja zraka niti izloženosti direktnom Sunčevom svjetlu